Politikken

VALPROGRAM BØMLO ARBEIDERPARTI 2019-2023

Me i Arbeiderpartiet trur på sterke fellesskapsløysingar for dei viktigaste oppgåvene i samfunnet. Lokalt demokrati, tryggleik for einskildmennesket, likeverd og solidaritet meiner me er viktige verdiar å løfta fram, slik at me ser dei igjen i den lokale politikken.

Bømlo Arbeiderparti er kjent for å vera samlande og søkja gode løysingar. I dei to periodane Odd Harald Hovland har vore ordførar, har gruppa vår fått til mykje saman med dei andre partia, spesielt i koalisjonen. Me jobbar også tett saman med næringslivet og organisasjonar i mange saker. Me vil fortsetja å jobba hardt, og ta ansvar for å få til gode resultat.

(Kva vil me gjer dei neste 4 åra - spol heilt ned på denne sida og sjå!)

Program 2019-2023 Kortversjon

Program 2019-2023

Dei neste fire åra vil me i Bømlo AP...

(legg mobil i "landskaps-modus" for best resultat)